Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. według następującego harmonogramu:

- godz. 8.00 – dzieci uczące się w budynku szkoły przy ul. Leśnica 103

- godz. 9.00 – dzieci uczące się w budynku  szkoły przy ul. Góreckiej 224