Akcja "Lekki tornister"

W związku z rozpoczęciem nauki w roku szkolnym 2019/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przypomina o trwającej od stycznia 2019 r. akcji  ph. „Lekki Tornister”, której głównym  celem jest konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci plecaków
i tornistrów.

Szczegóły akcji znajdą Państwo w załącznikach.

Załączone pliki: