Zarządzenie nr 2/2020/D

Zarządzenie nr 2/2020/D

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

w Brennej

z dnia  05.02.2021 r.

w sprawie ustalenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych                       w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz o powołanie komisji rekrutacyjnej  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej przy ul. Leśnica 103 oraz przy ul. Góreckiej 224.

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest gmina Brenna  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do oddziałów przedszkolnych

    przy ul. Leśnica 103 w składzie:

 

 mgr Alicja Gawlas – przewodnicząca

 mgr Agnieszka Ogrocka - członek

 mgr Magdalena Urbaś – członek

 

2. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do oddziałów przedszkolnych

    przy ul. Góreckiej 224 w składzie:

 

mgr Jadwiga Madzia – przewodnicząca

mgr Grażyna Piela – członek

mgr Joanna Skiba-Murach - członek

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2

 

1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do klasy pierwszej

    przy ul. Leśnica 103  w składzie:

 

 mgr Alicja Gawlas – przewodnicząca

 mgr Iwona Madecka-Kozieł - członek

 mgr Jolanta Dorda – członek

 

 

 

 

 

2. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do klasy pierwszej

    przy ul. Góreckiej 224 w składzie:

 

mgr Jadwiga Madzia – przewodnicząca

mgr Ewa Matuszny - członek

mgr Estera Korycińska – członek

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik nr 1

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin data od…do

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin data od…do

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

 

od 8 lutego

do 12 lutego 2021 r.

 

 

 

------------------------

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego /oddziału przedszkolnego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 22 lutego

do 12 marca 2021 r.

 

 

 

3 maja do 28 maja 2021 r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego  oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15  marca

 do  19 marca 2021 r.

 

 

od 31 maja

do 2 czerwca 2021  r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca 2021 r.

 

 

3 czerwca 2021 r.

 

 

UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata                                        do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej szkole podstawowej

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 23 marca do

30 marca 2021 r.

 

od 4 czerwca do

9 czerwca 2021 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

31 marca 2021 r.

 

11 czerwca 2021 r.

 

 

Załącznik nr 2

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin data od…do

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin data od…do

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 22 lutego

do 12 marca 2021 r.

 

 

3 maja do 28 maja 2021 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I  publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15  marca

 do  19 marca 2021 r.

 

 

od 31 maja

do 2 czerwca 2021  r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca 2021 r.

 

 

3 czerwca 2021 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 23 marca do

30 marca 2021 r.

 

 

od 4 czerwca do 9 czerwca 2021 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

31 marca 2021 r.

 

11 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl