Zarządzenie nr 1/2021/D

Zarządzenie   nr 1/2021/D

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

 

z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

 

§ 1

Od dnia 18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas I-III

oraz wznawia się działalność świetlic.

§ 2

Klasy IV -VIII nadal przebywać będą na nauczaniu zdalnym.

§3

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych i „0” pozostają bez zmian.

 

§4

W szkole będą prowadzone konsultacje  dla klas VIII na dotychczasowych warunkach.

 

§5

Wszyscy pracujemy zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS

oraz szkolnymi „ Procedurami funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka w Brennej podczas epidemii „.

 

§6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej

mgr Halina Gabzdyl-Pilch

Script logo
Design marcinkaczmar.pl