Zarządzenie 7/2020/D

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP 1 w Brennej

 

z dnia 6 listopada 2020 r.

 

§ 1

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. wprowadza się nauczanie

zdalne w klasach I -VIII.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach „0”  pozostaje bez zmian.

/Podstawa Prawna: Rozp. ME i Nauki  z dnia 05.11.2020 r. /

 

 

§ 2

Nauczyciele pracują w klasach I -VIII zgodnie z istniejącym planem, realizują wszystkie godziny dydaktyczne, specjalistyczne, rewalidacyjne i indywidualne.

 

§3

Nauczyciele pracują w szkole lub w domu z wykorzystaniem sprzętu szkolnego, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem różnych metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

§4

W szkole będą prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas VIII

wg ustalonego harmonogramu.

 

§5

W szkole będą przeprowadzane konkursy przedmiotowe drugiego stopnia

zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r..

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej

mgr Halina Gabzdyl-Pilch

Script logo
Design marcinkaczmar.pl