O szkole

Historia tej szkoły rozpoczyna się w r. 1927. Z inicjatywą budowy nowej szkoły wystąpił dr Jerzy Kisiała, starosta cieszyński, pochodzący z Brennej. Zawiązał się nowy komitet budowy. Parcele wielkości 1,5 ha zakupiono od państwa Sikorów. Szkoła miała być nowoczesna i odpowiadająca aspiracjom mieszkańców Brennej. Budowę powierzono firmie J. i J. Strzitzki ze Skoczowa. Dzięki zabiegom p. Starosty śl. Rada Wojewódzka przyznała pożyczkę bezzwrotną w wysokości 30 tys. Zł. Budowę rozpoczęto w maju 1930 r., a w lipcu względnie sierpniu tegoż roku budynek stał pod dachem. Zabrakło jednak pieniędzy na dalsze roboty. śl. Urząd Wojew. Przyznał dwukrotnie pożyczkę tej samej wysokości na przewidywaną elektryfikacje, kanalizację i wodociąg oraz wyposażenie budynku. Naukę rozpoczęto 20 sierpnia 1933 r. Ze względu na przypadającą 250 rocznicę odsieczy Wiednia, nadano jej imię króla Jana Sobieskiego. W pierwszym roku nauki liczba dzieci wynosiła 318. Grono nauczycielskie stanowiło 7 osób. Pierwszym kierownikiem był pan Alojzy Gałuszka. Przez kilka następnych lat toczyła się normalna praca szkoły. Obchodzono święta państwowe 3 maja i 11 listopada, imieniny marszałka i prezydenta oraz święta kościelne, których było więcej niż dziś. Tak było aż do roku 1939. W czasie wojny była tutaj szkoła niemiecka. Wszystkich przedmiotów uczono wyłącznie w tym języku.

Po wojnie szkoła zaczęła funkcjonować 22 maja 1945 r. Kierownikiem został pan Alojzy Bonczek. Dzieci zapisanych było 266. Stan wiadomości dzieci, jak pisze kronika, był zastraszający. Dzięki wysiłkom grona pedagogicznego i obywateli, szkoła zaczynała funkcjonować coraz sprawniej. Zorganizowano dożywianie, przedszkole, obchodzono rocznicę patriotyczne, jak: Tadeusza Kościuszki, 3 maja, jasełka i inne. 19 X 1946 r. odszedł na własną prośbę kierownik pan A. Bączek do Grodkowa nad Odrą. Od 1 XI obowiązki kierownika spełniał pan Józef Badura. Następnym kierownikiem został pan Józef Figuła. Praca szkoły toczyła się coraz bardziej normalnie, organizowano wycieczki, festyny, święta lasu. W 1949 r. obchodzono już 32 rocznicę Rewolucje Październikowej, za kilka dni poranek puszkiniowski, a w grudniu tegoż roku, uroczyście obchodzono 70 rocznicę urodzin Stalina. Powtarzało się to przez kolejne lata i przybywało okazji. Mimo wszystko młodzież zdobywała wykształcenie, były choinki noworoczne (nie świąteczne) z Dziadkiem Mrozem zamiast św. Mikołaja. Poszerzało się grono pedagogiczne. Z dniem 1 września 1969 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Na emeryturę odszedł pan Józef Figuła. Nowym kierownikiem został pan Stanisław Klus. W 1980 roku zamontowano centralne ogrzewanie. W 1981r. szkoły przeszły na 5-dniowy system nauczania. W 1982r. zainstalowano w szkole gaz. W roku szkolnym 198384 obchodziliśmy 50-lecie szkoły i 300-ną rocznicę wiedeńskiej wiktorii. Obchody były bardzo uroczyste. Młodzież wystąpiła ze stosownym programem o królu Janie III Sobieskim. Były władze gminne i zjechali się byli nauczyciele szkoły. 6 września 1984r. oddano nowo wybudowane skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną. Już w 1990r. wraca do szkoły religia, a 8 marca 1991 odbywa się nawet w szkole spotkanie z biskupem J. Zimniakiem. Z końcem roku szkolnego, w czerwcu 1992 r. odszedł na emeryturę dyrektor Stanisław Klus, który kierował szkołą 22 lata. Od września 1991r. szkołą kierowała mgr Ewa Dudek. Od 1 stycznia 1992r. szkoły w Brennej i Górkach przejął Urząd Gminy. Od 1 września 1999r. w murach tej szkoły powstał Zespół Szkół Publicznych w Brennej, który istniał przez kolejne dwa lata. Od 1 września 2001r. powstało Gimnazjum w Brennej wraz z nowym dyrektorem - mgr Zbigniew Mitręga. 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl