HARMONOGRAM KONSULTACJI ON-LINE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

21.10.2020r./środa/

18.11.2020r./środa/

16.12.2020r./środa/

28.01.2021r./czwartek/ - wywiadówka

17.02.2021r./środa/

24.03.2021r./środa/

21.04.2021r./środa/

20.05.2021r./czwartek/ - wywiadówka

Konsultacje dla rodziców w podanych terminach w godz.16.00-17.00

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać informację o wynikach nauczania u nauczycieli zajęć dydaktycznych, którzy będą dostępni pod telefonem lub innej  formie on-line: np. Teams (ustalonej wcześniej ) w w/w terminach.

Wychowawcy zobowiązani są do udostępnienia zainteresowanym rodzicom kontaktów do nauczycieli przedmiotu.

Script logo
Design marcinkaczmar.pl